← Soczystości
Szczytne cele →

Suma zerowa

Cała nadzieja
Samouśmiercenie
Homo sapiens
By nadzieja
Znieistniała
Odpocząć