← Siła
Śmierć śmierć →

Skutki niedecyzji młodości

Zbroja spokoju
Dewastuje mój obszar
W jednolitość