← Modlitwa
Nadczłowiek 892504 →

Moja pewność

Wydaje mi się
Niesamowicie chyba
Możliwie trochę