← Darwin
Druid →

Dosłownie

Bezczasowo
Ograniczony
Kierunek
Końca
Etapu
Przemiany
Właściwości