← Armia prawdy
Badania →

Autonomie anihilacji

Autonomie delikatnej anihilacji
Bezkresne opuszki mordu
Zmiażdżone pianką rzezi
Subtelnie krwawią pięknem