← Abstrakcja 1
Abstrakcja 3 →

Abstrakcja 2

Kroczyć
Ścięgno
Miejsce
Trzepot
Szeregu
Głębiny
Purpura
Otoczyć
Kopiami
Dwukroć